Home 
   Home       Inloggen   Privacystatement

Bij de aanvraag van een financiële dienst en nadien worden persoonsgegevens en eventueel andere gegevens gevraagd. Allianz Inkomensverzekeringen verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Voor meer informatie over deze gedragscode kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Banken, telefoon (020) 550 28 88, of kunt u de website www.nvb.nl raadplegen.

Allianz Nederland heeft haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking vindt plaats met het doel u adequaat van informatie te kunnen, ter voorkoming en bestrijding van fraude en ten behoeve van activiteiten gericht op de vergroting van het cliëntenbestand. Allianz Inkomensverzekeringen heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van deze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die geautoriseerd zijn en medewerkers die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u deze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van deze site te bevorderen.

Allianz Inkomensverzekeringen past de tekst van dit privacystatement regelmatig aan in verband met nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst telkens te raadplegen wanneer u deze site bezoekt.


© 2021 Allianz >  Disclaimer >  Gedragscode >  Privacystatement