Home 
   Home       Inloggen   Disclaimer

Met zorg samengesteld
Allianz Inkomensverzekeringen besteedt veel zorg aan de juistheid van de informatie op deze webapplicatie. Het is desondanks mogelijk dat zich op de webapplicatie per abuis onvolledige, onjuiste en/of niet actuele informatie bevindt. In dit geval kan aan deze informatie op de webapplicatie geen rechten worden ontleend. Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk van u de melding van deze onvolledige, onjuiste of niet actuele informatie. Wij zullen er zorg voor dragen dat de informatie zo spoedig mogelijk wordt gecontroleerd en eventueel wordt aangepast. Allianz Inkomensverzekeringen is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker van deze webapplicatie op welke manier dan ook lijdt als gevolg van het foutief gebruiken van de webapplicatie en de informatie hierop. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie. Bovendien biedt Allianz Inkomensverzekeringen geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze webapplicatie.

Vragen
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij onze afdeling Sales Support op telefoonnummer: (0172) 429 333 of per e-mail via inkomen.collectief@allianz.nl.

Klachten
Heeft u een klacht over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u die schriftelijk te zenden aan onze directie.

Geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


© 2021 Allianz >  Disclaimer >  Gedragscode >  Privacystatement