Home 
   Home       Inloggen   Home

Welkom op het Inkomenportaal van Allianz.

Wanneer kunt u uw Werknemer ziekmelden?
Deze Verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als uw werknemer om een andere reden dan ziekte niet kan werken (bijvoorbeeld als gevolg van de overheidsmaatregelen of omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven) keren wij niet uit.

Graag wijzen wij u op het KVK Coronaloket waar u terecht kunt met vragen over de impact van het coronavirus op uw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of overheidsregelingen.


© 2021 Allianz >  Disclaimer >  Gedragscode >  Privacystatement